CULTURE & BEHAVIOUR

GEDRAGSINDICATOREN
Voor dit onderdeel bieden we een handzame methode aan om de relevante concurrentiefactoren te vertalen in concrete gedragsindicatoren. Hiermee verkrijgen we antwoord op de volgende vragen:

- Welke gedragsindicatoren horen bij de strategie en welke niet?
- Hoe ziet het voorbeeldgedrag eruit?

Praktijkvoorbeeld: Een klant heeft ‘’customer first’’ hoog in het vaandel staan. Dit is als volgt vertaald in een gedragsindicator: Constantly deliver beyond expectation creating a ‘wow-factor’ with your internal/ external customers.

DE UITDAGING
- Bewust worden van eigen handelen en dat van andere mensen. Hiervoor zetten we de instrumenten van Management Drives in.
- De mensen op de juiste manier aansturen en ondersteunen. Hiervoor maken we gebruik van Situational Leadership van Ken Blanchard
Feedback is the breakfast of champions
KEN BLANCHARD