DESIGN SUSTAINABLE PERFORMANCE

Om van Design high performance naar Design sustainable performance te komen is het noodzakelijk de ontworpen strategie, structuur en cultuur te borgen voor de lange termijn. Er zijn twee aspecten van belang om dit te realiseren. Allereerst, het zorgen voor emotionele betrokkenheid van medewerkers bij het bedrijf. De mensen moeten het gevoel hebben dat hun inzet bijdraagt aan een belangrijk doel, hun werk uitdagend is en zij de mogelijkheid hebben om een verschil te maken in de maatschappij. Dat is een belangrijke voorwaarden om te komen tot resultaten voor de lange termijn.

Een tweede vereiste is het ontwikkelen van DNA, dat staat voor open en eerlijke communicatie over de progressie die medewerkers boeken en hoe dit bijdraagt aan het succes van de organisatie. Blijven hangen in de status quo is namelijk funest voor het realiseren van Sustainable Performance.

Dus in deze fase worden de laatste twee stappen van het model doorlopen:

1. het formuleren van de juiste strategie en het realiseren van een gezamenlijk beeld daarover;
2. de structuur en de processen van het bedrijf zo in te richten dat ze de strategie ondersteunen;
3. het vertalen van de strategie in bijpassend gedrag van management en medewerkers;
4. het realiseren van emotionele betrokkenheid van medewerkers bij het bedrijf;
5. het verankeren van het lerend vermogen in het DNA van het bedrijf.