DESIGN HIGH PERFORMANCE
.
Het creëren van de "fit" tussen een heldere strategie en doelstellingen aan de ene kant en het organisatieontwerp, bedrijfsprocessen, vaardigheden en gedrag aan de andere kant. Dus in deze fase worden de eerste drie stappen van het model doorlopen:

1. het formuleren van de juiste strategie en het realiseren van een gezamenlijk beeld daarover;
2. de structuur en de processen van het bedrijf zo in te richten dat ze de strategie ondersteunen;
3. het vertalen van de strategie in bijpassend gedrag van management en medewerkers;
4. het realiseren van emotionele betrokkenheid van medewerkers bij het bedrijf;
5. het verankeren van het lerend vermogen in het DNA van het bedrijf.

Het model is een combinatie van succesvolle theorieën die op logische en gestructureerde wijze met elkaar verbonden zijn. De modellen zijn:

- Blue Ocean Strategy
- Business Model Generation
- Situational Leadership
- Management Drives

De uitdaging hier zit in het vertalen van strategische woorden als ‘’innovatie’’ en ‘’flexibel’’ in het juiste gedrag en in een structuur die dit ondersteunt.
.