POWER OF INVOLVEMENT

EMOTIONELE BETROKKENHEID
Het vergroten van de inzet en motivatie van medewerkers is mogelijk door het stimuleren van de emotionele betrokkenheid bij het werk. Met emotionele betrokkenheid doelen we op het gevoel van medewerkers, op alle niveaus, in de zin dat zij bijdragen aan een belangrijk doel, hun werk als uitdagend zien en de mogelijkheid ervaren om een verschil te maken in de maatschappij.
.
HOE CREËER JE BETROKKENHEID?
- Geef persoonlijke aandacht en waardering voor geleverde prestaties.
- Herken factoren die mensen afstompen.
- Wees rechtvaardig en hanteer een gelijke behandeling voor iedereen (fairness).
- Creëer een psychologisch contract met de medewerker. Dit is een ruilrelatie, die subjectief is, want hij is gebaseerd op de drijfveren van de medewerker.
People are most creative when they care about their work and they're stretching their skills
TERESA AMABILE