STRUCTURE & PROCESSES

Het aanscherpen van het organisatieontwerp vormt een unieke uitdaging. Daarbij is de randvoorwaarde dat het gelinkt moet zijn aan de onderscheidende concurrentiefactoren van de organisatie. Er is geen standaard oplossing voor de invulling van de structuur en de processen. Uit onze ervaring met diverse organisaties hebben wij geleerd, dat het vooral een kwestie is van het stellen van de juiste vragen, in de juiste volgorde.
We vinden antwoorden op vragen als:

- Wat zijn de belangrijkste verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken?
- Hoe moeten de overleg - , rapportage -, en overlegstructuren vorm gegeven worden?


Organizational effectiveness does not lie in that narrow minded concept called rationality. It lies in the blend of clearheaded logic and powerful intuition
HENRY MINTZBERG
VERSCHILLENDE SOORTEN STRUCTUREN

Overlegstructuur

Stacks Image 113

Uitgangspunt:
Zorgen voor gestructureerd en gepland contact tussen de afdelingen met werkzaamheden die verband houden met elkaar.
.
Stacks Image 200

Invulling/middel:
1. Bepaal de benodigde overleggen.
2. Bepaal de vaste onderwerpen.
3. Benoem de vaste voorzitter.
4. Benoem de vaste deelnemers.
5. Bepaal de overlegfrequentie.
Rapportagestructuur

Stacks Image 117

Uitgangspunt:
Rapporteren in vaste formats, op afgesproken tijdstippen aan de desbetreffende personen die de rapportage nodig hebben.
.
Stacks Image 202

Invulling/middel:
Conform overeengekomen en bepaalde formats.
Informatiestructuur

Stacks Image 130

Uitgangspunt:
De juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon brengen.

.
Stacks Image 204

Invulling/middel:
Medium wordt gekozen afhankelijk van de boodschap.